Total Pageviews

Sunday, April 24, 2011

ती अन ...

ती अन तिचा गंध
मज उगाच वेडावतो ...
कदाचित तिच्यापेक्षा जास्त

ती अन तिचा स्वर
मज उगाच खुणावतो ...
कदाचित ती नसताना जास्त

ती अन तिचा स्पर्श
मज उगाच सुखावतो ...
कदाचित तिच्या नकळत जास्त

ती अन तीच हसण
मज उगाच हसवतो ...
कदाचित तिला आठवून जास्त

ती अन फक्त तीच
मज उगाच भास होतो ...
कदाचित माझ्याही नकळत जास्त

कोमल .............................२४/४/११