Total Pageviews

Tuesday, May 24, 2011

तो असाच येतो ...

तो असाच येतो ...
अन दाटून जातो ...
भरलेल्या पापण्यांना सामावून घेतो ...

तो असाच येतो ...
क्षणात बरसून जातो ...
मृदुगंध प्रीतीचा दरवळून जातो ...

तो असाच येतो ...
अन चिंब भिजवतो ...
कोरड्या मनाला सुखावून जातो ...

तो असाच येतो ...
अन वेडावून जातो ...
जुन्या आठवणींना उजळवून जातो ...

तोच तो पाऊस अन त्याच्या आठवणी ...

कोमल .............................२५/५/११

Wednesday, May 18, 2011

एक नात ..बिननावच

काही नाती क्षणांची... काही काळाची

काही नाती रक्ताची... काही बिनरक्ताची

काही मैत्रीची...काही प्रेमाची

काही मनांनी जोडलेली... काही नशिबाने बांधलेली

काही हवीहवीशी वाटणारी... काही नकोशी झालेली

असच असत एक नात ....एका वळणावर भेटलेलं

सहजच जुळलेलं ...मनाशी जोडलेलं

खूप जवळच वाटणार... तरीही दूर राहिलेलं

एक नात बिननावाच ...काळाच्या ओघात पुसट होणार

अन मनात कायम घर करून जाणार ...


कोमल ............................१८/५/११