Total Pageviews

Wednesday, May 18, 2011

एक नात ..बिननावच

काही नाती क्षणांची... काही काळाची

काही नाती रक्ताची... काही बिनरक्ताची

काही मैत्रीची...काही प्रेमाची

काही मनांनी जोडलेली... काही नशिबाने बांधलेली

काही हवीहवीशी वाटणारी... काही नकोशी झालेली

असच असत एक नात ....एका वळणावर भेटलेलं

सहजच जुळलेलं ...मनाशी जोडलेलं

खूप जवळच वाटणार... तरीही दूर राहिलेलं

एक नात बिननावाच ...काळाच्या ओघात पुसट होणार

अन मनात कायम घर करून जाणार ...


कोमल ............................१८/५/११

1 comment:

  1. सहजच जुळलेलं ...मनाशी जोडलेलं

    खूप जवळच वाटणार... तरीही दूर राहिलेलं


    manala bhavun gelya hya oli

    ReplyDelete