Total Pageviews

Saturday, January 8, 2011

द्वंद्व ...

द्वंद्व ...
शब्दांचे शब्दांशी ...
मौनात कोंडलेल्या अस्वस्थ श्वासांशी ...

द्वंद्व ...
स्पंदनाचे स्पंदनानशी ...
हळुवार जपलेल्या नाजूक भावनांशी ...

द्वंद्व ...
आठवांचे आठवांशी ...
मिटलेल्या पापण्यातल्या ओलसरपणाशी ...

द्वंद्व ...
स्वप्नांचे स्वप्नांशी ...
काही निसटत्या हळव्या क्षणांशी ...

द्वंद्व ...
मनाचे मनाशी ...
मनात उठणाऱ्या भावनांच्या कल्लोळाशी ...

कोमल .............................९/१/११

1 comment: