Total Pageviews

Saturday, August 13, 2011

ती अन मी


ती स्वर्गातील गोंडस परी
अन मी दगड मातीतला ...

ती उषेचे रंग नवे
अन मी अंधार डोहातला ...

ती हलकीशी सर
अन मी पाऊस वळवातला ...

ती गोड खुललेली कळी
अन मी काटा पानातला ...

ती श्रावणातला निसर्ग
अन मी निष्पर्ण ग्रीष्मातला ...

ती झुळूक सुखावणारी
अन मी वादळ मनातला ...

कोमल ...................१३/८/११

1 comment: