Total Pageviews

Sunday, August 28, 2011

आर्तता ...


शरीराने जरी नसे मी खंबीर
तरी मनाने कमजोर मज समजू नका ..

रणांगणात जरी नसे मी धाडसी
तरी समाजात दुबळी मज समजू नका ..

धनाने जरी नसे मी श्रीमंत
तरी मनाने लाचार मज समजू नका ..

शब्दांनी जरी नसे मी प्रगल्भ
तरी मौनाने शांत मज समजू नका ..

सत्पुरुषाप्रमाणे जरी नसे मी दैवी
तरी माझ्यातला माणूस विसरू नका ..

कोमल .............................२८/८/११

No comments:

Post a Comment