Total Pageviews

Sunday, October 17, 2010

वेदना

ते स्वरही माझेच होते
जे गीत तुझे कधी गायले होते

ते शब्दही माझेच होते
जे तुझ्या कंठात दाटले होते

ते अश्रूही माझेच होते
जे तुझ्या नयनातून सांडले होते

ते क्षणही माझेच होते
जे तुझ्या आठवत राहिले होते

ते स्पर्शही माझेच होते
जे कधी तुला आपलेसे वाटले होते

आज सारे काही तुझे - माझे झाले होते
जे कधीतरी फक्त आपले होते

कोमल ....................................१७/१०/१०

No comments:

Post a Comment