Total Pageviews

Sunday, October 24, 2010

तू एक ...

तू एक स्वप्न .........त्या चांदरातीतला
नेहमीच अर्धवट राहणारा

तू एक कोडे .............न उलगडलेला
शोधूनही न सापडणारा

तू एक अश्रू ..............न विरघळलेला
पावसातही अस्तित्व दाखवणारा

तू एक हास्य ...........न खुललेला
समजूनही न उमजणारा

तू एक पथिक ...........वाट चुकलेला
क्षणभर विश्रांती घेणारा

तू एक नाव ..............दिशा भरकटलेला
उगाच सुखाच्या शोधात फिरणारा

कोमल ..........................................२५/१०/१०

No comments:

Post a Comment