Total Pageviews

Wednesday, February 9, 2011

सगळेच नियम आहेत बदलले...

लोक सोयीनुसार आहेत वागू लागले
पैसा-जात पाहून प्रेमात पडू लागले
जो वेळ देईल तोच जोडीदार शोधू लागले
आजकाल सगळेच नियम आहेत बदलले

कामापुरते सारेच गोड बोलू लागले
जो तो आपल्या प्रेमाचे हिशेब मांडू लागले
मी दिले न तू लुबाडलेस हेच सांगू लागले
आजकाल सगळेच नियम आहेत बदलले

प्रेम माझेच होते खरे तिनेच मला फसवले
जाताना दारूच्या नशेत मला पार बुडवले
स्वतःच आपल्या प्रेमाचा अपमान करू लागले
आजकाल सगळेच नियम आहेत बदलले

कसे लोक नवीन पळवाटा शोधू लागले
नवीन कारणाने स्वतःचा बचाव करू लागले
तुझ माझ करत आयुष्य हरवू आहेत लागले
आजकाल सगळेच नियम आहेत बदलले

दोन घडीचा डाव मोडून नवीन वाटा शोधू लागले
गोड हळव्या प्रेमाचा नव्याने खेळ मांडू लागले
अन क्षणभर प्रेमासाठी valentine day साजरा करू लागले
आजकाल सगळेच नियम आहेत बदलले

खरचं !! लोक सोयीनुसार आहेत वागू लागले

कोमल .................................१०/२/११

No comments:

Post a Comment