Total Pageviews

Saturday, February 19, 2011

बांडगुळ...

मनावर वाढणार
विचारांनी गुरफटणार
आपल्याच रक्तावर पोसणार
काहीस अस्वथ करणार
स्वप्नांना नष्ट करणार
नशिबाला दोष देणार
समाजाच ओझ लादणार
एक बांडगुळ....
आपली वाढ खुंटवणार

कोमल ...........................२०/२/११

No comments:

Post a Comment