Total Pageviews

Thursday, November 4, 2010

क्षणभंगुर ...

शून्यातून उभारलेले जग क्षणात शून्यात मिसळते
एका क्षणात आयुष्य जेव्हा क्षणभंगुर ठरते ...

सोबत सात जन्माची जेव्हा अर्ध्या वाटेतच विरते
एकदाही वळून न पाहता सावलीही निघून जाते ...

एकत्र घालवलेले क्षण मन हेलावून टाकते
त्यांच्या सोबत हसताना तिची आठवण रडवून जाते ...

सांगू कुणा ? त्या देवालाही तुझी गरज भासते
अन मज पामराला हि शिक्षा जन्मभर लाभते ...

सप्तपदीचे वचन ती ज्योत क्षणात मालवून जाते
अन मला हा एकांत जन्मभर सोबत देऊन जाते ...

आज तुझी आठवण मला फार छळतेय ग !!
बघ जमल तर परत ये नाहीतर मलाही सोबत घे ...

कोमल ....................४/११/१०

No comments:

Post a Comment