Total Pageviews

Friday, November 12, 2010

मज जाणवून गेले ...

गंधाळलेले वारे
सांगून काही गेले
स्पर्श तुझ्या मनाचा
मज जाणवून गेले ...

मुके शब्द वेडे
मौनात बोलून गेले
उरी दडलेल्या भावना
मज जाणवून गेले ...

गुंतलेले श्वास
वेड लावून गेले
हलकेच तुझी स्पंदने
मज जाणवून गेले ...

वाटेतले चांदणेही
वाट उजळून गेले
स्मित तुझ्या चेहऱ्यावरचे
मज जाणवून गेले ...

कोमल ..........................१२/११/१०

No comments:

Post a Comment