Total Pageviews

Sunday, December 12, 2010

आठवतात का रे तुलाही ?

पहिल्या पावसात भिजलेल्या मातीचा सुगंध ..
मन ....वेडावणारा

त्यात वाफाळणाऱ्या चहाचा अन कांदाभाजीचा सुगंध ..
जुन्या ...आठवणी ताज्या करणारा

समुद्रावरच्या खाऱ्या वाऱ्याचा सुगंध ..
पुन्हा एकदा ...तुझी आठवण करून देणारा

मनात साठलेल्या तुझ्या कित्येक आठवणींचा सुगंध ..
अन त्यात हरवलेल्या माझ्या मनाचा सुगंध ..

आठवतात का रे तुलाही ?.....आपल्या आठवणी

कोमल ..............................१२/१२/१०

No comments:

Post a Comment