Total Pageviews

Sunday, December 12, 2010

तुझ्या आठवणी ......

कितीही ठरवलं तरी ती रोजच येते
अगदी न सांगता ....अनाहूतपणे

त्या अवखळ वाऱ्यासारखी
कधी सुखावते तर.... कधी दुखावते

नकळत माझ्या समोर येऊन थांबते
अगदी ....ध्यानीमनी नसताना

टाळल्या जरी त्या जुन्या वाटा
तरी ती येते ....अगदी समोरच माझ्या

काय करू!! सांग रे आता !!
कस समजावू ?....कशा टाळू ?
'
'
'
तुझ्या आठवणी .........

कोमल ......................१२/१२/१०

No comments:

Post a Comment