Total Pageviews

Wednesday, December 1, 2010

शोधते मी ...

शोधते मी ...स्वतःलाच
ओसंडून वाहणाऱ्या गर्दीमध्ये
कधी कुणाच्या हास्यात
तर कधी आसवांमध्ये

शोधते मी ...स्वतःलाच
शांत एकाकी रस्त्यामध्ये
कधी उमलणाऱ्या रातराणीत
तर कधी कोमेजलेल्या कळीमध्ये

शोधते मी ...स्वतःलाच
जुन्या हळव्या क्षणांमध्ये
कधी भिजलेल्या पापण्यात
तर कधी निसटत्या आठवणींमध्ये

शोधते मी ...स्वतःलाच
धूसर प्रकाशामध्ये
कधी चांदण्यांच्या गर्दीत
तर कधी रिकाम्या आभाळामध्ये

अजूनही शोधते मी... स्वतःलाच

कोमल ...........................२/१२/१०

No comments:

Post a Comment