Total Pageviews

Sunday, December 26, 2010

वाद ...

संपले सारे होते कधीचे
फक्त पंचनामा उरला
चूक कोणाची? चर्चा रंगली
कोण बरोबर? वाद जुंपला

आधीच होते सांगितले
तरी मार्ग कसा चुकला ?
जळजळीत प्रश्न असा त्यांनी
आमच्या तोंडावर फेकला

मुठीतल्या आभाळासोबत
विश्वासच जेव्हा संपला
मग उगाच का उत्तर देऊ
मी त्यांच्या व्यर्थ प्रश्नाला

अनायसे जाणवून गेले
न उरला अर्थ कशाला
का भांडतो, वाद घालतो
उगा त्रास देतो जीवाला

भावनांचा खेळ सारा
नियतीशी होता जुंपला
कोण जिंकला !! कोण हरला !!
वाद त्यात फुकाचा रंगला

कोमल ............................२६/१२/१०

No comments:

Post a Comment