Total Pageviews

Friday, July 2, 2010

खरंच का सुख विकत मिळते ?

खरंच का सुख विकत मिळते ?
मग मलाही एक आण्याच दयानं....

खरंच का ते मागून मिळते ?
मग थोड मूठभर मलाही दयानं....

खरंच का ते क्षणभर असत ?
मग माझे क्षण थोडे वाढवून दयानं ....

खरंच का ते वाटेत सांडत ?
मग माझी ओंजळ थोडी शिवून दयानं ....

खरंच का ते नशिबात लिहिलेलं असत ?
मग एकदा माझं नशिब बदलून दयानं ....

कोमल ..........................२/७/१०

No comments:

Post a Comment