Total Pageviews

Thursday, July 22, 2010

अपूर्ण मी

पूर्णत्वाचा शोध घेत
फिरत होते मी

अंधाऱ्या वाटेत
चाचपडत होते मी

नात्यांचा गुंता
सोडवत होते मी

विचारांची कोडी
उलगडत होते मी

स्वप्नांचे पंख
छाटत होते मी

मनाचा बांध पुन्हा
सावरत होते मी

हरवलेल्या वाटांना
शोधत होते मी

आठवणींचा धागा पुन्हा
सांधत होते मी

आयुष्याच्या वर्तुळात
स्वत्व शोधत होते मी

सारे मिळूनही हरवले
आहे काहीतरी मी

तरीही अपूर्ण आहे
तुझ्याशिवाय मी

कोमल ........................२३/७/१०

No comments:

Post a Comment