Total Pageviews

Friday, July 23, 2010

तो काल असाच बरसला ......

तो काल असाच बरसला ......

मनातल आभाळ
दाटून गेला ....

आठवणींच्या पानांना
भिजवून गेला ...

नकळत आसवांना
लपवून गेला ...

विचारांच्या धाग्यांना
गुंतवून गेला ...

ओंजळीतील स्वप्नांना
सांडून गेला ....

डोळ्यातले भाव
सांगून गेला ...

प्रीतीचे प्रतिबिंब
दाखवून गेला ....

तो अन हा वेडा पाऊस ....

कोमल .....................२४/७/१०

No comments:

Post a Comment