Total Pageviews

Sunday, June 13, 2010

वाटलं नव्हत मला कधी....

वाटलं नव्हत मला कधी कधी असंही होत
लख्ख उन्हातही अचानक आभाळ भरून येत
मनात नसतानाही मग त्यात भिजव लागत

वाटलं नव्हत मला कधी कधी असंही होत
उगाच आठवणींच्या हिंदोळ्यावर मन कधी रमून जात
अन मग माणसांच्या गर्दीतही एकट होऊन जात

वाटलं नव्हत मला कधी कधी असंही होत
अंधाऱ्या आकाशात मन उगाच चांदण्या शोधत
मग चंद्र दिसला नाही कि रुसून बसत

वाटलं नव्हत मला कधी कधी असंही होत
डोळ्यात आसू अन ओठांवर हसू एकाच वेळी सांभाळाव लागत
मग त्या लपाछपीच्या खेळत स्वतःलाच कुठेतरी हरवाव लागत

कोमल .....................१३/६/१०

No comments:

Post a Comment