Total Pageviews

Sunday, June 27, 2010

मला न पंख हवे आहे ....

मला न पंख हवे आहे ....
हवे तेव्हा आभाळ कवेत घेण्यासाठी
मनाविरुद्ध घडल्यावर दूर जाण्यासाठी

मला न चांदण हवे आहे .....
हवे तेव्हा अंधारात पांघरण्यासाठी
हरवलेल्यांना वाट दाखवण्यासाठी

मला न वारा हवा आहे ......
कधीतरी वादळ होण्यासाठी
जुन्या आठवणी उध्वस्त करण्यासाठी

मला न पाऊस हवा आहे .....
सर्वांना चिंब भिजवण्यासाठी
कधीतरी आसवांना लपवण्यासाठी

कोमल ..................२७/६/१०

No comments:

Post a Comment