Total Pageviews

Monday, June 21, 2010

आज विसरायचं ठरवल.........

मनात भरून राहिलेल्या गोष्टी आज सांडायच ठरवल
काहीही झाल तरी आज नियतीशी भांडायचं ठरवल

माझ्याच सावलीने आज साथ सोडायचं ठरवल
मग का उगाच मी माझंच मन तोडायचं ठरवल

हळुवार जपलेल्या आठवणींना आज विसरायचं ठरवल
खोलवर रुतलेल्या काट्यांना आज काढायचं ठरवल

रक्ताळलेल्या जखमांना आज बांधायचं ठरवल
हळुवार फुंकर घालून त्यांना शांत करायचं ठरवल

मनाला होणाऱ्या भासांना आज संपवायचं ठरवल
अंधारात स्वतःलाच शोधायचं ठरवलं

उगवणाऱ्या प्रत्येक दिवसाला आपलंस करायचं ठरवलं
हरवलेल्या गोष्टींना आज विसरायचं ठरवल

कोमल ......................२२/६/१०

No comments:

Post a Comment