Total Pageviews

Friday, June 4, 2010

असेही करावे लागते

दुसऱ्यांना हसवण्यासाठी
स्वतःचे दुःख लपवावे लागते

कधी त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी
आपल्यालाही त्यात भिजावे लागते

त्यांना सांभाळण्यासाठी
आपल्याला खंबीर व्हावे लागते

कधी त्यांचे मन जपण्यासाठी
आपल्या मनाला सावरावे लागते

त्यांचे स्वप्न साकारण्यासाठी
आपले स्वप्न विसरावे लागते

त्यांना समजून घेण्यासाठी
कधी लहान तर कधी मोठे व्हावे लागते

तर कधी त्यांचे अस्तित्व जपण्यासाठी
आपल्याला स्वतःलाच विसरावे लागते

कोमल ......................४/६/१०

No comments:

Post a Comment