Total Pageviews

Tuesday, June 15, 2010

हे जरुरी तर नाही.....

प्रत्येकालाच नशीब साथ देईल हे जरुरी तर नाही
प्रत्येकाच्याच मार्गात फुल उमलतील हे जरुरी तर नाही
प्रेम करूनही लोक ते व्यक्त करत नाहीत पण
प्रत्येकालाच इथे प्रेम मिळेल हे जरुरी तर नाही.....

माझ्या एकटेपणात मला कोणी साथ देईल हे जरुरी तर नाही
प्रत्येक आनंदाच्या क्षणी मित्रांची साथ लाभेल हे जरुरी तर नाही
वादळात साथ सोडणारे तर बरेच असतात पण
त्याच वादळातून बाहेर काढणारे कोणी भेटेल हे जरुरी तर नाही.....

प्रत्येक समुद्रात दीपस्तंभ आढळेल हे जरुरी तर नाही
प्रत्येक शिंपल्यात मोती मिळेल हे जरुरी तर नाही
कधीतरी त्याने म्हणावं ' अग वेडे मी तुझाच आहे' पण
प्रत्येक ऋतूत त्याची साथ लाभेल हे जरुरी तर नाही.....

कोमल .......................१५/६/१०

No comments:

Post a Comment