Total Pageviews

Wednesday, June 16, 2010

आजचा देखावा....

नशिबाचाच हा एक भाग असावा
म्हणून आज माझ्यासोबत कोणीही नसावा ....

उगवलेला सूर्यही जसा रुसून बसावा
तसाच आहे आज हा मळभ देखावा ...

तुझ्या चाहुलीने जसा प्राजक्ताचा सडा पडावा
भास हा नेहमीच फसवा ठरावा ...

अंतरात जसा भावनांचा लोळ उठावा
तसाच आज हे आभाळ भरून यावा ...

मिटलेल्या पापण्यातून अश्रू जसा गाळावा
तसाच तो भरलेल्या आभाळात दाटलेला दिसावा ...

असाच काहीसा आजचा देखावा
उगाच मग तो नशिबाचा भाग भासावा ....

कोमल ...........................१६/६/१०

No comments:

Post a Comment