Total Pageviews

Sunday, August 1, 2010

सांग कशी जगू ?

सांग कशी जगू ?
श्वासांशिवाय...
ज्यात तुझा गंध सामावलाय

सांग कशी जगू ?
स्पंदनाशिवाय...
ज्यात तुझेच हृदय जपलंय

सांग कशी जगू ?
आठवणींशिवाय ...
ज्यात तूच भरून उरलाय

सांग कशी जगू ?
स्वरांशिवाय ....
जे तुझेच गीत गातंय

सांग कशी जगू ?
आसवानशिवाय ...
ज्यात तुझेच प्रतिबिंब दिसतंय

सांग कशी जगू ?
तुझ्याशिवाय ...
ज्यात माझ अस्तित्व लपलंय

कोमल ...................१/८/१०

No comments:

Post a Comment