Total Pageviews

Sunday, August 1, 2010

आठवणींची वही.........

आठवणींची वही........... आज अचानक सापडली
काही पान कोरी ............ काही फाटलेली
उगाच चाळताना............जुनी पाने सापडली
त्यातच होती............. ...काही पाने दुमडलेली
अन काही......................मीच जाळलेली
पाहून त्यांना मति फक्त स्तब्ध झाली
पण डोळ्यात आसव पूर्वीसारखी नाही तराळली

कदाचित हेच..................जीवनाचे सत्य आहे
आयुष्याच्या वहीतली......पाने अशीच गळतात
कधी आठवांना तर.......... कधी मनाला जाळतात
अशा फाटलेल्या पानांच्या वह्या मिटून टाकायच्या असतात
अन नवीन आठवणींसाठी पुन्हा नव्याने ओळी सोडायच्या असतात

कोमल .......................१/८/१०

No comments:

Post a Comment