Total Pageviews

Friday, August 27, 2010

अरे माणसा !! जागा हो...

अरे माणसा !! जागा हो...
तू विसरलेल्या कर्तव्यासाठी
देलेले वचन पाळण्यासाठी
कधी हरवलेल्या नात्यांसाठी

अरे माणसा !! जागा हो...
भूतकाळाला गाडण्यासाठी
वर्तमानात जगण्यासाठी
कधी भविष्याची पहाट पाहण्यासाठी

अरे माणसा !! जागा हो...
माणुसकी जपण्यासाठी
अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी
कधी निरागस हास्य वाचवण्यासाठी

अरे माणसा !! जागा हो...
समाजाच रूप पालटण्यासाठी
भ्रष्ट राजकारणाला बदलण्यासाठी
कधी स्वतःच्याच अस्तित्वासाठी

कोमल ...............................२७/८/१०

No comments:

Post a Comment