Total Pageviews

Monday, August 2, 2010

सांगा कसे जगायचे ?

बुरसटलेल्या विचारात
बुडालेल्या समाजात
हरवलेल्या माणुसकीत
सांगा कसे जगायचे ?

गळक्या झोपडीत
फाटक्या कपड्यात
लपवलेल्या अब्रुत
सांगा कसे जगायचे ?

आभाळभर दुःखात
चिमुटभर सुखात
मानलेल्या समाधानात
सांगा कसे जगायचे ?

दुरावलेल्या नात्यात
अनोळखी चेहऱ्यात
खोट्या मुखवट्यात
सांगा कसे जगायचे ?

मोडलेल्या विश्वासात
कोमेजेल्या स्वप्नात
रुतलेल्या चिखलात
सांगा कसे जगायचे ?

कोमल ...........................२/८/१०

1 comment: