Total Pageviews

Sunday, August 8, 2010

.........ती एक अनामिक

ओढ जीवा लावून गेली
.........ती एक अनामिक
गंध नवा पसरवून गेली
.........ती एक अनामिक
तार स्पंदनाची छेडून गेली
.........ती एक अनामिक
गुलाबी हसू फुलवून गेली
.........ती एक अनामिक
सप्तरंग लेवून गेली
.........ती एक अनामिक
नजर माझी खिळवून गेली
.........ती एक अनामिक
श्वास माझे रोखून गेली
.........ती एक अनामिक
मन माझे गुंतवून गेली
.........ती एक अनामिक
झोप माझी उडवून गेली
.........ती एक अनामिक
विश्वच माझे उधळून गेली
.........ती एक अनामिक

कोमल ...............................८/८/१०

No comments:

Post a Comment