Total Pageviews

Tuesday, August 31, 2010

रिते......

रिते आभाळ सारे
चिंब करुनी गेले
कोरड्या पापण्यात
अश्रू भरून गेले

रिते शब्द सारे
उरात दाटून गेले
मूक भावनांना
वाट देऊन गेले

रिते मार्ग सारे
अंधारात गडद झाले
रोजचे तरीही आज
अनोळखी होऊन गेले

रिते मन माझे
निशब्द जाहले
शब्दांच्या गर्दीतही
अव्यक्त होऊन गेले

कोमल ....................................३१/८/१०

No comments:

Post a Comment