Total Pageviews

Sunday, August 8, 2010

मागीतलं नव्हत मी कधी....

मागीतलं नव्हत मी कधी
चंद्रासोबत चांदण.....
म्हणून अजूनही चाचपडतोय मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
पावसासोबत गाण....
म्हणून कोरडाच राहिलो मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
सूर्यासारख चमकण ....
म्हणून काजवाच जन्मलो मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
फुलासारखं दरवळण ....
म्हणून काट्यानीच सजलो मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
सागरासारख वाहण ....
म्हणून अजूनही झराच राहिलो मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
प्रीतीत झुरण ....
म्हणून आजही एकटाच मी

मागीतलं नव्हत मी कधी
अजरामर जगण ....
म्हणून रोज कणाकणाने मरतोय मी

कोमल ..........................९/८/१०

No comments:

Post a Comment