Total Pageviews

Saturday, May 8, 2010

श्वास....

श्वासांनीच सांगितले कि
श्वास बनावा तुझा ....
म्हणूनच मी मिसळला
श्वास तुझ्या श्वासात माझा ...

श्वासांनीच दिलेली साद
माझ्या श्वासांनी ऐकली ...
अन मग क्षणभरही
मी माझ्या श्वासांसोबत नाही उरली .....

श्वासांच्या नाजूक बंधनात
अडकली मी अशी ...
आता मज उमजत नाही मी
या श्वासांशिवाय बाहेर पडू कशी ....

आवडेल मज तुझ्या श्वासात
श्वास माझे मिसळायला ...
तुला जमेल का माझे
श्वास तितकेच जपायला ....

कोमल ...............७/५/१०

No comments:

Post a Comment