Total Pageviews

Monday, May 10, 2010

खूप काही बोलायचं होत...

खूप काही बोलायचं होत
पण आता मी नाही बोलणार
ओठांवर रेंगाळणारे शब्द तसेच ठेवणार
मनातल गुपित मनातच साठवणार

खूप काही बोलायचं होत
पण आता मी काही नाही सांगणार
कितीही विचारलं तरी समोरच्याला निरुत्तर करणार
अन कोड्यातही नाही बोलणार

खूप काही बोलायचं होत
पण आता सगळच आहे टाळणार
काहीही विचारलं तरी फक्तच हसणार
अन शब्द माझे डोळ्यातच कोंडून ठेवणार

कोमल .................११/५/१०

No comments:

Post a Comment