Total Pageviews

Friday, May 21, 2010

देणार आहेस का मला ...

देणार आहेस का मला ...
माझे हरवलेले क्षण .....
माझे लोपलेले हास्य ....
माझे गोठलेले अश्रू ....
माझ्या गोड आठवणी ....
माझा जपलेला विश्वास....
माझी निखळ मैत्री ....
माझे निस्वार्थ प्रेम .....
माझे हरवलेले अस्तित्व ....
सांग ना, जमणार आहे का तुला
माझे सर्वस्व परत करायला ....

कोमल .................२२/५/१०

No comments:

Post a Comment