Total Pageviews

Sunday, May 2, 2010

वाटल नव्हत ...


वाटल नव्हत ...
जग इतकं स्वार्थी असतं
गोड बोलून आपल्यालाच खड्यात टाकत

वाटल नव्हत ...
जग इतकं निष्टुर असतं
होरपळलेल्या मनालाही आगीतच जाळत

वाटल नव्हत ...
जग इतकं आंधळ असतं
समोर अन्याय दिसूनही डोळे झाकून घेत

वाटल नव्हत ...
जग इतकं दुर्बल असतं
धडधाकट असूनही अंग चोरून बसत

वाटल नव्हत ...
जग इतकं कोडग असतं
मनावर ओरखडे उठूनही गप्प बसत

कोमल .................३/५/१०

No comments:

Post a Comment