Total Pageviews

Sunday, May 2, 2010

कधी वाटल नव्हत ....


कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या येण्याने
आयुष्य अस बदलून जाईल
जसं ग्रीष्मात आभाळ दाटून येईल

कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या हसण्याने
आयुष्य अस खुलून जाईल
जसं अचानक आभाळ मोकळ होईल

कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या बोलण्याने
आयुष्य अस मोकळ होईल
आजपर्यंत कोंडलेले सगळेच शब्द मोकळे होतील

कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या आवाजाने
आयुष्य असा साद देईल
अचेतन शरीराला अचानक जाग येईल

कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या असण्याने
आयुष्य हे सार्थ होईल
हरवलेल्या माझ्या अस्तित्वाला हि नव्याने अर्थ येईल

कधी वाटल नव्हत ....
तुझ्या जाण्याने
आयुष्य अस गोठून जाईल
माझी सावलीही मला क्षणात सोडून जाईल

कोमल ................३/५/१०

No comments:

Post a Comment