Total Pageviews

Monday, May 24, 2010

अर्थहीन ...

डोळे तर दिलेस ....
मग स्वप्नही द्यायची होतीस ना...

मन तर दिलेस .....
मग भावनाही द्यायच्या होत्यास ना ....

वाचा तर दिलीस ...
मग शब्दही द्यायचे होतेस ना ....

माणस तर दिलीस ...
मग त्यांना आपलेपणाही शिकवायचा होतास ना....

हृदय तर दिलेस ...
मग त्याला प्रेमात भिजायलाही शिकवायचं होतास ना ....

आठवणी तर दिल्यास ....
मग त्या विसरायलाही शिकवायचं होतास ना .....

आयुष्य तर दिलेस ....
मग त्या नुसत्याच जगण्याला अर्थही द्यायचा होतास ना...

हे देवा , आजपर्यंत मागण्या तर खूप केल्या ...
कधीतरी त्या पूर्णही करायच्या होत्यास ना ....

कोमल ......................२४/५/१०

No comments:

Post a Comment