Total Pageviews

Saturday, May 1, 2010

माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती....


माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती
वाजतो हा स्वरमय मृदुंग किती ll

या मातीतच घडलो आम्ही
हिच्या रंगात रंगलो आम्ही
अभिमान आम्हाला या मातीचा किती
माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती ll

निधड्या छातीचे वीर आम्ही
जिंकण्यासाठीच लढतो आम्ही
गर्जतो आज मराठी शूरवीर किती
माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती ll

सळसळता उत्साह आमचा
तळपते रक्त आमचे
बेभान आज झालो किती
माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती ll

समुद्रालाही कोरडे करू
वाऱ्याचीही दिशा बदलू
पहा आज मराठीची शक्ती किती
माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती ll

सगळ्याच क्षेत्रात पुढे आम्ही
आता मागे हटणार नाही आम्ही
पहा मराठीची भरारी किती
माझ्या मराठी मातीचा सुगंध किती ll

कोमल ............................१/५/१०

No comments:

Post a Comment