Total Pageviews

Monday, May 24, 2010

भरकटलेल मन ...

भरकटलेल मन आज कुठेतरी शांत आहे

अजाणतेपणी केलेल्या चुका सुधारत आहे

टोचलेल्या शब्दांवर उपाय करत आहे

चिघळलेल्या जखमांवर औषध शोधत आहे

तुटलेल्या मनाला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे

भिजलेल्या नयनांना कोरड करत आहे

अस्वस्थ विचारांना आवरत आहे

मूक शब्दांना पाझर फोडत आहे

कोलमडलेल्या विश्वासाला सावरत आहे

हरवलेली वाट पुन्हा नव्याने शोधत आहे

कोमल ...............२५/५/१०

No comments:

Post a Comment