Total Pageviews

Wednesday, May 26, 2010

लक्तराच जगण ...

नको देऊस देवा
असं लक्तराच जगण ...

एका तुकड्यासाठी
पोटाला चिमटे काढण
कोरड्या मातीला
घामान भिजवण .....

पोटच्या पोराला
भिकेला लावण
अन पोटासाठी
त्यांचाच वापर करणं....

जन्मली जर कधी मुलगी
तर आधीच तिचा गळा घोटण
नाहीतर तिलाच विकून
त्या पैशांवर संसार चालावण....

फाटक्या चोळीसाठी
आक्रोश करणं
अब्रूची लूट
डोळ्यादेखत पाहण ...

कधी दिलसच नाही
तिला समाधानच जगण
कस जमलं नाही तुला
अब्रू तिची वाचवण ....

नशिबातच आहे
असं आयुष्याच्या चादरीला
ठिगळानी जोडण
पुरे हे लाचारीच जगण
निदान आता तरी सुखाच येऊ दे मरण

नको , खरच नको रे देवा !!
हे असं लक्तराच जगण ....

कोमल ..........................२५/५/१०

No comments:

Post a Comment