Total Pageviews

Friday, May 21, 2010

कधी तुझ्या....

कधी तुझ्या हसण्याने
आसमंत उजळते

कधी तुझ्या आसवांनी
मनही भिजते

कधी तुझ्या स्वरांनी
भानही हरपते

कधी तुझ्या स्पर्शांनी
ओढ वाढते

कधी तुझ्या विचारांनी
मनही नकळत गुंतते

सखे , कधी तुझ्या फक्त अस्तित्वाने
माझेही अस्तित्व जाणवते

कोमल ...............२१/५/१०

No comments:

Post a Comment