Total Pageviews

Sunday, April 11, 2010

मुखवटे चेहऱ्यावरचे ..........


मुखवटे चेहऱ्यावरचे ..........
कधी आनंदाचे कधी दुःखाचे
कधी हसणारे कधी रडवणारे
कधी सहानुभूतींचे कधी अगतिकतेचे
कधी आपलेपणाचे कधी परकेपणाचे
कधी सवयींचे तर कधी गरजेचे
कधी प्रेमाचे तर कधी मैत्रीचे
कधी विश्वासाचे तर कधी खोट्या नात्यांचे
कधी टोचणारे तर कधी बोचणारे
कधी दडलेले तर कधी उघडपणे वावरणारे
कधी हसवणारे तर कधी फसवणारे

कोमल .....................९/४/१०

No comments:

Post a Comment