Total Pageviews

Tuesday, April 27, 2010

कोश भावनांचे.............


प्रत्येक जण रमतो आपल्याच कोशात.......

कधी प्रेमाच्या तर कधी सहवासाच्या
कधी आठवणींच्या तर कधी विरहाच्या....

आयुष्य त्यांचे त्यातच गुरफटलेले
त्या कोशाचे बंध त्यातच अडकलेले......

कोशातच त्यांचे आयुष्य हरवलेले
त्यातच त्यांचे अस्तित्व लोपलेले......

विसरले ते या कोशाशिवायहि जग असते
आपले अस्तित्व तेव्हा कुठे आपले भासते...

कोशाचे रंग जरी गोड भासले
तरी खरे आयुष्य हे त्याहूनही सुंदर असते.....

जरा डोकावून पहा तुमच्या कोशातून
आयुष्याचे सगळे रंग पहा जरा अनुभवून....

तोडून बंध सारे त्या कोशाचे
जपा रंग आपल्याही अस्तित्वाचे.....

कोमल .........................२७/४/१०

1 comment: