Total Pageviews

Sunday, April 25, 2010

आई तुझ्याशिवाय ....


आई तुझ्याशिवाय ....
नसे माझ्या जगण्याला अर्थ
भासे सारे जग निरर्थक ...

तुझ्याशिवाय घर कसं खायला उठत
पाऊल माझंही दारातच अडखळत ...

दिवसरात्र आमच्यासाठी राबत असतेस
तरीही 'मी दमले नाही' असंच सांगतेस ...

कळतो ग मलाही तुझा त्रास
आणणार आहे मी सगळी सुख तुझ्या पायाशी खास ...

नको ग मला अशी जाऊ सोडून एकटी
सगळी लोक हिणवतील मला बोलून पोरकी ...

तुझ्याशिवाय आई कोण घेणार मला कुशीत
बैस जरा इथे मला घे ग एकदा मिठीत ....

कोमल ..................२५/४/१०

No comments:

Post a Comment