Total Pageviews

Monday, April 12, 2010

त्रिवेणी ...........एक प्रयत्न


पाहवत नाही रे मला तुला असं
तुझ्या त्रासाने मला त्रास होतो
,
,
,
मी फक्त माझा त्रास कमी करतेय !!

आठवते का तुला आपली पहिली भेट
अचानक भरून आलेल्या आभाळासारखी
,
,
,
आजकाल आभाळ अगदी निरभ्र असतं !!

किती खुश असायचास रे तू आधी
तुला असं पाहिलं कि मी ही खूप हसायचे
,
,
,
काहीही कर पण माझं हास्य मला परत दे !!

असं म्हणतात प्रेमात लोक
बऱ्याचदा फक्त स्वतःचा फायदा बघतात
,
,
,
कदाचित म्हणून मला प्रेम करणं जमत नाही !!

या जगात खूप स्वार्थी लोक आहेत
नेहमी दुसर्यांना खड्यात पाडणारे
,
,
,
म्हणून आजकाल मी खड्डे बुजावायचं काम करते !!

किती धूळ साचली आहे मनावर
विचारानंवरही जळमट आली आहेत
,
,
,
म्हणून आजकाल मी ही सगळी धूळ झाडत असते !!

ठाऊक आहे मला तू परतणार नाहीस
तसा तू न येण्यासाठीच गेला होतास
,
,
,
पण काल अचानक तुझा निरोप आला !!

कोमल ......................१२/४/१०

No comments:

Post a Comment