Total Pageviews

Friday, April 23, 2010

आठवणीतले सुगंध ...

आठवतात का तुला ?
पहाटेच्या गार वाऱ्याचा सुगंध ..
दारात पडलेल्या प्राजक्ताचा सुगंध ...
जळणाऱ्या चुलीचा सुगंध ..
सारवलेल्या अंगणाचा सुगंध ...
दिवाळीच्या उटण्याचा सुगंध ..
तव्यावरच्या खरपूस पोळीचा सुगंध ..
पहिल्या पावसात भिजलेल्या मातीचा सुगंध ..
त्यात वाफाळणार्या चहाचा अन कांदाभाजीचा सुगंध ..
समुद्रावरच्या खाऱ्या वाऱ्याचा सुगंध ..
देवघरातल्या उदबत्तीचा सुगंध ..
मनात साठलेल्या तुझ्या आठवणींचा सुगंध ..
अन त्यात हरवलेल्या माझ्या मनाचा सुगंध ..
आठवतात का तुला ?

कोमल ..............................२३/४/१०

No comments:

Post a Comment