Total Pageviews

Thursday, April 22, 2010

दोन क्षण ....


मैत्री दोन क्षणांची
नकळत झालेली ll

विश्वास दोन क्षणांचा
मनापासून जपलेला ll

प्रेम दोन क्षणांचे
अचानक हरवणारे ll

सहवास दोन क्षणांचा
हुरहूर लावून संपणारा ll

विरह दोन क्षणांचा
आठवणीत जाळणारा ll

सुख दोन क्षणांचे
तेवढ्यापुरते समाधान देणारे ll

आयुष्य दोन क्षणांचे
अस्तित्व जपणारे ll

कोमल .........................२२/४/१०

No comments:

Post a Comment