Total Pageviews

Monday, April 12, 2010

आठवणी न सरणाऱ्या .....


आठवणींचे दवबिंदू
सुखावून जातात
कुणाच्याही नकळत
निसटून जातात ......

आठवणींचे पाऊस
नकळत बरसतो
अन कोरड्या मनाला
मनसोक्त भिजवतो .......

आठवणींचा सडा
कधीही पडतो
अन नकळत
सुगंध दरवळतो .......

आठवणींचे चांदणे
आकाश पांघरते
त्याच्या मंद प्रकाशातही
मन नकळत उजळते .......

कोमल ......................१२/४/१०

No comments:

Post a Comment