Total Pageviews

Sunday, April 25, 2010

आज वाहून जाऊ देत ........


आज वाहून जाऊ देत ........
मनात साठलेल्या शब्दांना ...
डोळ्यात गोठलेल्या अश्रूंना .....
जखमेत सुकलेल्या रुधिराला...
धुक्यात हरवलेल्या आठवणींना ...
डोक्यात घोंगावणार्या विचारांना ....
गुंत्यात अडकलेल्या प्रश्नांना ...
तुझ्या मावळलेल्या हास्याला ...
पहाडासारख्या दुःखांना ...
चिमटीत पकडलेल्या सुखांना ....
मनात लपवून ठेवलेल्या प्रेमाला ...
बंद मुठीत कोंडलेल्या स्वप्नांना ....
आज खरंच वाहून जाऊ देत ......

कोमल ...........................२५/४/१०

No comments:

Post a Comment